Odstąpienie od umowy i reklamacja

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w rozumieniu Regulaminu
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku zakupu z wybraną formą płatności ratalną lub odroczoną płatnością termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

 • RRmoto Sp. z o.o.
  87-100 Toruń
  ul. Szosa Bydgoska 60a
 • RRmoto Sp. z o.o.
  02-801 Warszawa
  ul. Sójki 37
 • kontakt@rrmoto.pl
 • numer telefonu: 504-504-636

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych (zapis do Newslettera) lub  dostarczanie Usługi Cyfrowej (rejestracja Konta) termin liczony jest od dnia zapisu do Newslettera lub rejestracji Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres: RRmoto Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń lub RRmoto Sp. z o.o., ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę najtańszej dostępnej dostawy podczas składania zamówienia.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Informacje o prawie do reklamacji znajdują się w Regulaminie (rozdział 6)

pixel