ZASADY WERYFIKACJI OPINII SKLEPU INTERNETOWEGO RRmoto.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące zasad weryfikacji opinii obowiązujących w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.rrmoto.pl („Sklep”) prowadzonym przez RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490, Regon: 524048567, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010363 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sprzedawca”).

ROZDZIAŁ 2. OPINIE W SKLEPIE

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu podejmuje działania w celu zweryfikowania, aby publikowane opinie pochodziły od klientów, którzy używali lub nabyli dany towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie, którego dotyczy opinia.
 2. W Sklepie możliwe są następujące sposoby wystawienia opinii:
  a.     przyznanie opinii w postaci gwiazdek (element każdej opinii),
  b.     wystawienie opinii w postaci pisemnej rekomendacji (opcja dodatkowa).
 3. W Sklepie opinie mogą być wystawiane przez wszystkich użytkowników.
 4. Sprzedawca weryfikuje czy osoba, która wystawiła opinię była klientem Sklepu czy nie na podstawie adresu e-mail podanego przy zakupie towaru.
 5. Zamieszczanie opinii przez klientów jest dobrowolne.
 6. Sprzedawca weryfikuje opinie zgodnie z Regulaminem Sklepu czy nie są one sprzeczne z prawem, wobec czego niektóre opinie mogą nie pojawić się w Sklepie od razu po jej wystawieniu.
 7. Sprzedawca publikuje wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

ROZDZIAŁ 3. GWIAZDKI

 1. Każda wystawiona opinia, bez względu na to czy pochodzi od osoby zweryfikowanej jako klient czy też nie, obejmuje gwiazdki przyznane przez osobę wystawiającą opinię – od 1 do 5.
 2. W karcie każdego towaru oferowanego w Sklepie widoczna jest ilość przyznanych gwiazdek przez poszczególne osoby wystawiające opinię, a także średnia wszystkich wystawionych gwiazdek.

ROZDZIAŁ 4. OPINIE ZWERYFIKOWANE I NIEZWERYFIKOWANE

 1. Opinie w Sklepie mogą być wystawione w następujący sposób:
  a.     za pośrednictwem dedykowanego linka w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu zakupu,
  b.     po zalogowaniu się na konto w Sklepie, a następnie poprzez skorzystanie z opcji wystawienia opinii widocznej w karcie towaru, który klient nabył,
  c.     za pośrednictwem dedykowanego formularza widocznego na karcie towarów w Sklepie.
 2. Wiadomości e-mail z linkiem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte przez klientów do dokonania zakupu lub rejestracji konta (w przypadku klientów zalogowanych w trakcie zakupu).
 3. Opinia wystawiona za pośrednictwem opcji, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, może być wystawiona wyłącznie do nabytych towarów. Klient nie ma możliwości wystawienia opinii do innych towarów, niż te, które nabył.
 4. W przypadku gdy opinia została wystawiona za pośrednictwem dedykowanego linku w wiadomości e-mail albo po zalogowaniu się na konto w Sklepie, opinia zostaje określona, jako „opinia zweryfikowana” lub „opinia potwierdzona zakupem” lub tożsama, co oznacza, że opinia została wystawiona przez osoby, które zostały zweryfikowane przez Sprzedawcę, jako klientów, którzy dokonali w ramach Sklepu zakupu danego towaru.
 5. Osoby wystawiające opinie za pośrednictwem dedykowanego formularza widocznego na karcie towarów w Sklepie, zobowiązane są do podania imienia oraz adresu e-mail związanego z zakupem. Po przesłaniu opinii, na adres e-mail wskazany w formularzu, zostaje wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wystawienia opinii, poprzez kliknięcie w dedykowany link.
 6. W przypadku, gdy opinia zostanie potwierdzona przez osobę, która ją wystawiła, zgodnie z ust. 5 powyżej, a Sprzedawcy nie uda się powiązać podanych danych z żadnym zakupem w Sklepie, Sprzedawca oznacza daną opinię jako „opinia niezweryfikowana” lub „opinia niepotwierdzona zakupem” lub tożsamym. Oznacza, że opinia została wystawiona przez osobę, która może nie być klientem Sklepu. Taka opinia może być wprowadzająca w błąd, nierzetelna lub nieprawdziwa.

 

 

 

 

 

 

 

pixel