Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu „Turniej Ride 4 Moto Weekend”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Turniej Ride 4 Moto Weekend” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma  RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Konkurs jest prowadzony stacjonarnie w sklepie RRmoto na ul. Sójki 37 w Warszawie

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora 
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. Wypełnienie formularza zgody RODO oraz przystąpienie do wyścigu na konsoli.
 3. Konkurs trwa od dnia 22 kwietnia 2022 r. do 24 kwietnia 2021 godz. 20:00.
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt celem ustalenia odbioru nagrody.

§ 3. NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego), II (drugiego), oraz III (trzeciego) miejsca dla 3 (trzech) osób (zwanych: „Uczestnikami” ), które przejechały tor w najkrótszym czasie.
 2. Nagrodą w Konkursie są:
  I miejsce – buty Shima Edge

  II miejsce – plecak Shima Ayro

  III miejsce – Rollbag Rebelhorn Discover 50
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne nagrody.
 5. Zadanie konkursowe jest następujące:
  Przejedź wybrany tor w grze „Ride 4”.
  Zdobądź najlepszy możliwy czas i zgłoś go do naszego pracownika.
  Wypełnij formularz swoimi danymi oraz wyraź zgodę RODO.
 6. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie 3 razy, najlepszy wynik będzie brany pod uwagę.
 7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w punkcie 5 (piątym) zostanie wyłonionych 3 (trzech) laureatów Konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27.03.2022 r. poprzez bezpośredni kontakt z laureatami.
 10. Nagrody zostaną wysłane/przekazane w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia procesu zbierania danych kontaktowych do przekazania nagrody od laureatów.
 11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wysokość nagrody, przychód laureata nie podlega ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Głównym Administratorem danych osobowych w spółkach pod marką “RRmoto” jest RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490 (zgodnie z umową o współadministrowaniu na podstawie art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r - dostęp do treści umowy wraz z wykazem administratorów w siedzibie Głównego Administratora), ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, email:biuro@rrmoto.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziecie Państwo pod adresem: https://rrmoto.pl/ 
 2. Dane będą służyły:
  a) do realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  b)w celu wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - przez czas wymagany prawem,
  c) w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w konkursie,
  d) w celu wykazania zgodności z prawem  – przez czas, przez który może być na nas nałożona kara za niezgodność z prawem
 3. Dane osobowe, jak imię, nazwisko, e-mail, adres kontaktowy mogą być przekazywane innym podmiotom:
  a) podwykonawcom, działającym w imieniu RRmoto.pl, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego, organizacji konkursu oraz obsługi przesyłania nagród,
  b) innym administratorom działającym we własnym imieniu takim jak podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes RRmoto.pl Łukasz Michalski, a także gdy są one przetwarzane w celu marketingowym. 
 6. Ponadto Uczestnik ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez RRmoto Sp. z o. o.
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  d) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez RRmoto Sp. z o. o. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
 7. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Uczestnik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
 8. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2022 r. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Sklep korzysta z plików cookies do zapewnienia jego prawidłowego działania, umożliwienia analizy ruchu w Sklepie oraz w celu korzystania z narzędzi marketingowych. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystanie ze Sklepu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookies, możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel